Loading...

Pan Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski odwiedził gminę Zbąszyń

2023-06-05T12:00:32+02:003 czerwca, 2023|Aktualności|

Drugiego czerwca br. mieliśmy okazję gościć w Gminie Zbąszyń Wojewodę Wielkopolskiego Pana Michała Zielińskiego. Wizyta rozpoczęła się na cmentarzu parafialnym w Zbąszyniu, gdzie Stowarzyszenie Patriotyczny Zbąszyń przedstawiło działania realizowane od wielu już lat na terenie całej gminy, na rzecz upamiętnienia Powstańców Wielkopolskich, w tym ocalonej mogiły powstańczej, przy której złożono pamiątkową wiązankę.

Kolejne punkty wizyty dotyczyły przebiegu realizacji prac w ramach zadań współfinansowanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. „Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno – sportowego w Zbąszyniu” oraz „Rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu przy rozbudowanej szkole w Przyprostyni, gmina Zbąszyń”. Placówki przechodzą kompleksową modernizację, która w sposób znaczący podniesie jakość świadczonych usług, w tym poprzez zastosowanie urządzeń generujących i magazynujących energię słońca i wiatru.

Spotkanie w Zbąszyńskim Dziennym Domu Senior-Wigor stało się okazją do rozmów o osiągnięciach placówki, ocenianej jako jedna z najlepszych na terenie Wielkopolski. Zawarto również kolejną umowę dotacyjną, która pozwoli na realizacje oferty ośrodka na bardzo preferencyjnych warunkach. Ostatnim punktem wizyty był wizyta w zbąszyńskim żłobku, który codzienną działalnością wspiera rodziców na rynku pracy, w godzeniu życia zawodowego z osobistym.

Obok omówienia zadań w trakcie realizacji poruszono wiele spraw dotyczących codziennego funkcjonowania samorządu i potrzeb mieszkańców gminy Zbąszyń, w tym szczególnie sytuacji finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego, poprawy dostępności komunikacyjnej gminy, rozbudowy infrastruktury edukacyjnej oraz odbudowy jazu w Perzynach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w profesjonalną organizację wizyty Wojewody Wielkopolskiego Pana Michała Zielińskiego, tj. Stowarzyszeniu Patriotyczny Zbąszyń. Pani Dyrektor Anicie Rucioch – Gołek, Panu Przemysławowi Pakule, Panu Tomaszowi Szczechowiczowi, Pani Lucynie Młodystach, Panu Markowi Goździewiczowi, Panu Piotrowi Poniedziałkowi, Pani Marcie Nowotnik, Pani Joannie Gajdeckiej i wszystkim pracownikom odwiedzanych instytucji.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”