Loading...

Powrót Zbąszynia do Macierzy: 17 stycznia 1920 roku

2024-01-18T09:17:49+01:0018 stycznia, 2024|Aktualności|

17 stycznia 1920 roku to szczególna data w historii miasteczka Zbąszyń, które leży na zachodnich rubieżach Polski. Tamtego dnia Zbąszyń powrócił do macierzy, po niemal 150 latach pruskich rządów. To wydarzenie było nie tylko triumfem narodowym, ale także emocjonalnym momentem dla mieszkańców, którzy w końcu mogli odzyskać pełną niepodległość.
Po zakończeniu I wojny światowej i upadku Cesarstwa Niemieckiego, granice Polski ulegały zmianom. W trakcie negocjacji traktatu wersalskiego, które miały na celu ustalenie nowego układu politycznego w Europie, Zbąszyń stał się jednym z symboli walki o suwerenność. Po wielu latach pruskiego panowania, mieszkańcy miasta i okolic mogli oczekiwać na odzyskanie swojej tożsamości.
17 stycznia 1920 roku stał się dniem, w którym Zbąszyń powrócił do macierzy, do Polski niepodległej. Obchody tego wyjątkowego momentu były pełne radości i dumy z odzyskanej wolności. Mieszkańcy witali polskich żołnierzy, którzy przyszli, by przypieczętować przyłączenie Zbąszynia do odrodzonej Rzeczypospolitej.
17 stycznia, Zbąszyń, jak co roku, czci to wyjątkowe wydarzenie, organizując uroczystości. Dzieci uczą się historii swojego miasta, a mieszkańcy wspólnie świętują wolność, której odzyskanie było dla nich tak ważne.
Centralnym punktem tegorocznych obchodów było uroczyste podniesienie polskiej flagi na rynku. Mieszkańcy Zbąszynia uczestniczyli w mszy świętej, modląc się za tych, którzy walczyli o wolność. W szkołach odbyły się patriotyczne spotkania, podczas których młodzież uczyła się o historii Polski, jej bohaterach i trudach walki o niepodległość.
Ważnym elementem obchodów były także przemówienia władz lokalnych, na czele z Burmistrzem Zbąszynia Tomaszem Kurasińskim, który podkreślał wagę tego historycznego momentu. Mówił o długiej drodze do wolności, o poświęceniu tych, którzy walczyli, oraz o związku między odzyskaną niepodległością a odpowiedzialnością za rozwój i dobrobyt miasta.
Obchody powrotu Zbąszynia do Macierzy nie były tylko wyrazem radości, ale także okazją do budowania wspólnoty i umacniania polskiej tożsamości.
Mieszkańcy ówczesnego Zbąszynia, po latach obcego panowania, mogli z dumą nazywać siebie obywatelami niepodległej Polski.
Powrót Zbąszynia do Macierzy to nie tylko kawałek historii, ale także inspiracja do pielęgnowania wartości niepodległości i jedności narodowej.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”