Loading...

Projekt „Cyfrowa Gmina”

2023-08-18T12:53:32+02:0018 sierpnia, 2023|Aktualności|

Gmina Zbąszyń otrzymała grant w wysokości 414 120,00 zł w konkursie “Cyfrowa Gmina” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Głównym celem projektu realizowanego przez gminę Zbąszyń było podniesienie poziomu cyfryzacji Urzędu, zapewnienie wysokiego stopnia cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.
Uzyskane wsparcie finansowe zostało przeznaczone na zakup sprzętu, usług oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały również szkolenia specjalistyczne dla pracowników w tym między innymi szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”