Loading...
Strona główna/Aktualności/Raport o stanie Gminy Zbąszyń w roku 2022

Raport o stanie Gminy Zbąszyń w roku 2022

2023-05-16T14:38:43+02:0016 maja, 2023|Aktualności|

Burmistrz Zbąszynia do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Gminy Zbąszyń odbędzie się na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 maja 2023r. o godz. 12.30 w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Przysiółki 1

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie będą mogli wziąć udział radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy Gminy Zbąszyń, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej Zbąszynia pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (warunek ten wynika z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 7).

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 17 – 29 maja 2023 roku (ostatni dzień roboczy Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu, przed dniem sesji Rady Miejskiej) w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu, w godzinach pracy urzędu. Zgłoszenia należy dostarczyć na specjalnie przygotowanym druku.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Zbąszyń za rok 2022 według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców (warunek ten wynika także z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 8), a o możliwości zabrania głosu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy debaty mają prawo do jednokrotnego wystąpienia, bez ograniczenia czasowego.

Raport

Wzór zgłoszenia

Loga partnerów Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”