Loading...

BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY PRZYSIÓŁKI (DW 302) Z ULICĄ BŁONIE (DROGA GMINNA) W MIEŚCIE ZBĄSZYŃ

2024-04-10T14:34:12+02:007 kwietnia, 2024|Aktualności|

Zadanie pn. “BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY PRZYSIÓŁKI (DW 302) Z ULICĄ BŁONIE (DROGA GMINNA) W MIEŚCIE ZBĄSZYŃ”

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Wartość dofinansowania: 492 105,28 zł

Wartość całkowita: 703 007,55 zł

Krótki opis zadania: PLANOWANA DO BUDOWY DROGA PRZEBIEGAĆ BĘDZIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 302 DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ STANOWIĄCĄ ULICĘ BŁONIE. W OBRĘBIE BUDOWANEJ DROGI, WG MPZP, ZNAJDUJE SIĘ ZABUDOWA JEDNORODZINNA, MIESZKANIOWA Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ. POZOSTAŁE DROGI TWORZĄCE SIEĆ DRÓG W TYM OBSZARZE TO NOWE CIĄGI, POWSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z INTENSYWNĄ ZABUDOWĄ I ZASIEDLANIEM TEJ CZĘŚCI MIASTA.
BUDOWA DROGI ZNACZĄCO PODNIESIE BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I KOMFORT PRZEJAZDU W JEJ CIĄGU, SKRACAJĄC JEDNOCZEŚNIE CZAS PRZEJAZDU I WPŁYWAJĄC POZYTYWNIE NA OGRANICZENIE PERYFERYJNOŚCI TEJ CZĘŚCI MIASTA. PONADTO BUDOWA DROGI PRZYCZYNI SIĘ DO ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ GMINNEGO CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO, W KTÓRYM SIEDZIBĘ MAJĄ M.IN.: OSP ZBĄSZYŃ I PODSTACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ NOWY TOMYŚL ORAZ USPRAWNIENIA WYJAZDU WW. SŁUŻB DO ZDARZEŃ. REALIZACJA ZADANIA BĘDZIE MIAŁA TAKŻE POZYTYWNY WPŁYW NA DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNĄ OBSZARÓW INWESTYCYJNYCH PRZEZNACZONYCH POD OBIEKTY PRODUKCYJNE, SKŁADY I MAGAZYNY ORAZ JUŻ FUNKCJONUJĄCYCH PRZEDSIEBIORSTW GENERUJĄCYCH ZNACZĄCY RUCH DROGOWY.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 6 LUTEGO 2024 R.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”