Loading...

Rozmowy o Branżowej Szkole II Stopnia i Bursie w Zbąszyniu.

2024-04-03T07:48:12+02:003 kwietnia, 2024|Aktualności|

W związku z uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 marca 2024 r., dotyczącymi założenia Branżowej Szkoły II Stopnia oraz jej włączenia do Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu, 25 marca odbyło się spotkanie robocze starosty nowotomyskiego, pana Andrzeja Wilkońskiego, oraz burmistrza Zbąszynia, pana Tomasza Kurasińskiego.

Podczas spotkania omówiono szczegółowe zasady współpracy obu samorządów, szczególnie po utworzeniu i uruchomieniu w dniu 1 września br. bursy. Zgodnie z planem, 2. piętro budynku zapewni opiekę i wychowanie dla minimum 25 uczniów i uczennic w okresie pobierania nauki w szkołach średnich i zawodowych zlokalizowanych w Zbąszyniu, tj. liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej, w których łącznie naukę pobiera 570 uczniów, często spoza terenu gminy Zbąszyń. Dodatkowo, w okresach ferii szkolnych w pomieszczeniach bursy będzie funkcjonowało sezonowe schronisko młodzieżowe, które wesprze intensywnie użytkowane całoroczne schronisko sportowe z 47 miejscami noclegowymi, zarządzane przez Centrum Sportu i Turystyki. W ramach postępowania przetargowego złożono 2 oferty wykonawcze. Najkorzystniejszą pod względem finansowym ofertę o wartości 2 390 000,00 zł złożyła firma Piotra Poniedziałka z Jaromierza, która zakończy prace w sierpniu br. Zadanie uzyskało wsparcie Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 970 000,00 zł.

Zgodnie z wstępnymi ustaleniami, po zakończeniu prac budowlanych, na podstawie umowy wieloletniej, bursa szkolna będzie funkcjonować w ramach Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”