Loading...

Rozstrzygnięcie nr 1 otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

2024-02-13T14:03:47+01:0013 lutego, 2024|Aktualności|

Burmistrz Zbąszynia przedstawia rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku, w formie wspierania, zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszonego w drodze Zarządzenia Nr PPRUI.0050.6.2024 Burmistrza Zbąszynia z dnia 5 stycznia 2024 roku w zakresie następujących zadań publicznych: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”,  „Ochrona i promocja zdrowia”; „Turystyka i krajoznawstwo”, „Ratownictwo i ochrona ludności”.

Stowarzyszeniom, które otrzymały dofinansowanie w kwocie mniejszej niż wnioskowana  zostały w dniu dzisiejszym odblokowane oferty na platformie eNGO. Prosimy o sporządzenie aktualizacji ofert w terminie do 20 lutego br. Procedura podpisywania umów o realizację zadania publicznego zostanie rozpoczęta również w dniu 20 lutego br.

Przejdź do: Zarządzenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Przejdź do: Załącznik do zarządzenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”