Loading...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku, w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2024-03-11T17:06:15+01:0011 marca, 2024|Aktualności|

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku, w formie wspierania, zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego w drodze Zarządzenia Nr PPRUI.0050.28.2024 Burmistrza Zbąszynia z dnia 5 lutego 2024 roku

Rozstrzygniecie

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”