Loading...

Spotkania informacyjne dotyczące Odbudowy Jazów w Perzynach i Rybojadach

2023-09-27T09:35:28+02:0027 września, 2023|Aktualności|

26 września w Przyprostyni (Gmina Zbąszyń) oraz Rybojadach (Gmina Trzciel) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zorganizowało spotkanie informacyjne związane z wydaniem Decyzji Środowiskowych dla odbudowy obu obiektów. Podczas spotkania omówiono przebieg dotychczasowych procedur oraz działania zmierzające do jak najszybszego uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia samej odbudowy. Organizatorzy odpowiadali również na pytania dotyczące procesu odbudowy, mieszkańcom wsi Przyprostynia oraz zaproszonych gości.

O czym rozmawiano już w marcu 2020, kiedy podejmowano wspólną inicjatywę: odbudowa historycznych piętrzeń do wysokości ok. 1 m mierzonego od średnich przepływów charakterystycznych dla rzeki Obry pozwoli na zatrzymanie ok. 10,60 mln m3 wody na obszarze 5 gmin oraz gmin Siedlec i Wolsztyn (WLKP) – J. Kopanickie, J. Wielkowiejskie, J. Chobienickie, J. Grójeckie, J. Nowowiejskie, Obra od jazu w Małej Wsi do jazu w Perzynach, stawy rybne, oczka przydomowe, wyrobiska, itp. – 521,4 ha powierzchni lustra wody – zwiększenie zdolności magazynowania o kolejne ok 5,2 mln m3. Część wody zostanie zatrzymana w korycie rzeki i na rozlewiskach, podnosząc poziom wody szczególnie w okresie letnich niedoborów (ok. 112 tys. m3), pozostała woda retencjonowana będzie w jeziorach, przez które rzeka przepływa.

Obok organizatorów spotkania uświetnili swoją obecnością Pan Poseł Jacek Kurzępa, Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński oraz Wicewojewoda Lubuski Pan Wojciech Perczak.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”