Loading...

Spotkanie dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Zbąszyniu.

2024-03-20T14:58:38+01:0020 marca, 2024|Aktualności|

20 marca br. w Urzędzie Miasta i Gminy Zbąszyń zorganizowano spotkanie, związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych funkcjonujących w Zbąszyniu, również w oparciu o ofertę nowopowstającej bursy szkolnej. W spotkaniu udział wzięli m.in. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu, Pan Bogusław Pietrusiewicz, Dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, Pani Anita Rucioch–Gołek, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Zbąszyniu, Pan Szymon Kwaśnik oraz Burmistrz Zbąszynia, Pan Tomasz Kurasiński.

Podczas spotkania omówiono rodzaje i harmonogram działań, które będą realizowane w najbliższych dniach i tygodniach. Działania promocyjne zostaną skoordynowane, obok tradycyjnych metod promocyjnych, zastosowane zostaną nowoczesne narzędzia promocji oraz udział w różnego rodzaju wydarzeniach typu otwartego. Ważnym elementem podnoszącym jakość kształcenia ponadpodstawowego jest zaplanowane na dzień 1 września uruchomienie Bursy Szkolnej.

Zgodnie z planem 2 piętro budynku zapewni opiekę i wychowanie dla minimum 25 uczniów i uczennic w okresie pobierania nauki w szkołach średnich i zawodowych zlokalizowanych w Zbąszyniu, tj. liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej, w których łącznie naukę pobiera 570 uczniów, często spoza terenu gminy Zbąszyń. Dodatkowo w okresach ferii szkolnych w pomieszczeniach bursy będzie funkcjonować sezonowe szkolne schronisko młodzieżowe, które wesprze intensywnie użytkowane całoroczne schronisko sportowe z 47 miejscami noclegowymi zarządzane przez Centrum Sportu i Turystyki.

W ramach postępowania przetargowego złożono 2 oferty wykonawcze, najkorzystniejszą pod względem finansowym ofertę o wartości 2 390 000 zł mln złotych złożyła firma Piotra Poniedziałka z Jaromierza, która zakończy prace w sierpniu br. Zadanie uzyskało wsparcie Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 970 000,00 zł.

Podczas rekrutacji na rok szkolny 2024 / 2025 prosimy o zgłaszanie wstępnej chęci zakwaterowania w nowopowstającej bursie:

1. Budynek A – Liceum, telefon: 68 38 46 168;
2. Budynek B – Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, telefon: 68 48 46 095;
3. Mail: sekretariat@zs1zbaszyn.pl.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”