Loading...

Spotkanie podsumowujące Kadencję Rad Sołeckich Gminy Zbąszyń w latach 2019–2024

2024-03-17T11:14:12+01:0017 marca, 2024|Aktualności|

16 marca br. w Zbąszyńskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie podsumowujące Kadencję Rad Sołeckich Gminy Zbąszyń w latach 2019–2024, zorganizowane przez Sołtysów 14 Sołectw Gminy Zbąszyń.

Spotkanie miało na celu zarówno podsumowanie mijających pięciu lat w każdym z sołectw, jak i podziękowanie osobom szczególnie zaangażowanym w realizację zadań inwestycyjnych oraz integrujących mieszkańców poszczególnych wsi. Starosta, Pan Andrzej Wilkoński, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszyniu, Pani Renata Łakoma, Burmistrz Zbąszynia, Pan Tomasz Kurasiński oraz Sołtysi każdego z sołectw, wręczyli pamiątkowe dyplomy członkom i członkiniom rad sołeckich.

W imieniu wszystkich sołectw, Pani Izabella Witke, Pan Grzegorz Nowaczyk oraz Pan Marek Sołtysik wręczyli podziękowania dla Burmistrza Zbąszynia, Pana Tomasza Kurasińskiego, oraz Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta, Pani Hannie Paradowskiej, za wsparcie organizacyjne wydarzenia, oraz wszelką pomoc udzielaną w mijającej kadencji Radom Sołeckim i stowarzyszeniom działającym na terenie każdego z sołectw.

Obok gratulacji i podziękowań za pracę na rzecz swoich wsi, Burmistrz Zbąszynia, zwrócił się do zebranych z prośbą: „Przed nami samorządowcami szczególny, ale i zwykły czas wyborów samorządowych. Proszę was, abyście nie zrażali się tym, że nagle wśród was pojawią się „złotouści rozwiązywacze” wszystkich problemów, problemów z którymi do tej pory borykamy się wspólnie i które wymagają dużego skupienia, determinacji i zwykłej, codziennej pracy. Jestem przekonany, że osoby, które nie znalazły czasu i ochoty przez mijające pięć lat, by wspierać Was w codziennej pracy, również nawet nie pojawiały się na corocznych wrześniowych zebraniach wiejskich, gdzie wspólnie wyznaczaliście doroczne kierunki działań sołectwa i planowaliście na nie środki w ramach Funduszu Sołeckiego, dedykowanych środków gminy i Funduszy zewnętrznych, nie znajdą go również po wyborach”.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”