Loading...

Spotkanie w Zakrzewku

2023-12-13T14:28:57+01:0013 grudnia, 2023|Aktualności|

12 grudnia 2023 roku w Sali wiejskiej w Zakrzewku odbyły się warsztaty, których celem było opracowanie założeń do Sołeckiej Strategii Rozwoju dla sołectw: Zakrzewko i Stefanowo.

Sołeckie Strategie Rozwoju są ważnym dokumentem uławiającym znacząco funkcjonowanie danego sołectwa w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” wdrażanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Warsztaty prowadził Pan Krzysztof Pacholak, który jest moderatorem Wielkopolskiej Odnowy Wsi. W spotkaniu uczestniczył także Tomasz Kurasiński – Burmistrz Zbąszynia oraz Kamil Sieratowski z Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu. Najważniejszym uczestnikami spotkania byli jednak mieszkańcy wsi, w szczególności członkowie grup odnowy ze swoimi liderami na czele. Liderem grupy odnowy miejscowości Zakrzewko był sołtys  Pan Ireneusz Wilk, a miejscowości Stefanowo – sołtys Pan Marek Sołtysik.

Strategia rozwoju wsi będzie opracowywana na podstawie wcześniej przygotowanej analizy zasobów. Analiza zasobów miała pomóc uświadomić, co posiada dane sołectwo i określić jakie znaczenie mają te dobra dla dalszego rozwoju wsi. Wynikiem analizy zasobów przeprowadzonych przez sołectwa jest spis dóbr materialnych i niematerialnych będących w posiadaniu społeczności lokalnej, które mogą być wykorzystane obecnie lub przyszłości w realizacji przedsięwzięć odnowy wsi. Na jego podstawie oraz po ustaleniu wizji rozwoju poszczególnych sołectw, kierunków działań i celów jakie sołectwa sobie wyznaczyły zostaną właśnie opracowane Sołeckie Strategie Rozwoju.

Jesteśmy pewni, że Sołeckie Strategie okażą się bardzo pomocne w dalszym funkcjonowaniu i aplikowaniu o środki zewnętrzne w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” . Nadmienić należy, że opracowywanie strategii jest w 50 % finansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”