Loading...

Spotkanie z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie

2023-07-14T10:40:50+02:0014 lipca, 2023|Aktualności|

Wykonując postanowienia porozumienia z roku 2020, dotyczące odbudowy zniszczonych Jazów w Perzynach i Rybojadach oraz ratowania Jeziora Głębokie, zrealizowaliśmy kolejne spotkanie robocze z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, Panem Krzysztofem Wosiem. Spotkanie odbyło się w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Podczas spotkania omówiono aktualny postęp prac projektowych i termin ich zakończenia, prac które będą realizowane w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy w tym szczególnie konsultacje społeczne i przygotowawcze roboty budowlane, harmonogram prac w latach 2024 / 2025.

W spotkaniu udział wzięli jego inicjatorzy Pani Poseł Marta Kubiak i Pan Poseł Jacek Kurzępa, Starosta Międzyrzecki Pani Agnieszka Olender, Wójt Gminy Pszczew Pan Józef Piotrowski, reprezentujący Gminę Miedzichowo Pan Kazimierz Kowalczyk oraz Gminę Zbąszyń Pan Kamil Sieratowski.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”