Loading...

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego

2023-12-04T15:41:50+01:001 grudnia, 2023|Aktualności|

W czwartkowe popołudnie 30 listopada zbąszyńska książnica była miejscem spotkania grona miłośników historii, pamięci i kultywowania patriotyzmu.

Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze miało Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Dotychczasowy Prezes Towarzystwa jednocześnie jego współzałożyciel Pan Maksymilian Michalczak przedstawił wyczerpujące sprawozdanie z dotychczasowych działań, inicjatyw i przedsięwzięć jakie prowadziło towarzystwo dla upamiętnienia historii i losów powstańców. Pan Maksymilian podjął decyzję o zakończeniu swojej działalności jako Prezesa Towarzystwa, jednoczenie dalej deklarując swoją wole angażowania się w działania organizacji.

Zebrani jednogłośnie wybrali na nowego Prezesa Pana Tomasza Jazdona.

Planowane jest kolejne spotkanie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego na które już dziś zaproszeni są mieszkańcy chętni zagłębić się w historię powstańczą na naszych terenach oraz chętni wstąpić w szeregi Towarzystwa.

Burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński raz jeszcze składa podziękowania całemu zarządowi oraz Panu Maksymilianowi Michalczakowi za dotychczasową prezesurę a jego następcy Panu Tomaszowi Jazdonowi życzy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji misji Towarzystwa.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”