Loading...

Transformacja energetyczna w Gminie Zbąszyń

2023-07-28T19:42:12+02:0028 lipca, 2023|Aktualności|

W dniu 27 lipca br. Enea Serwis Sp. z o.o. bodąca również Koordynatorem Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej zawarła z Gminą Zbąszyń umowę przygotowawczą na budowę dużej elektrowni słonecznej na powierzchni 21 ha, zlokalizowanej w obrębie Nowy Dwór. Podejmując decyzję o wieloletniej współpracy brano pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo skutecznej i szybkiej realizacji zamierzenia inwestycyjnego przez podmiot należący do Grupy Kapitałowej Enea, będącej również głównym dostawcą energii elektrycznej na terenie Gminy Zbąszyń. Ważnym efektem inwestycji będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego gminy i jej mieszkańców oraz pozytywny wpływ na środowisko naturalne, dotyczący obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych i strat energii związanych z jej przesyłem na duże odległości z elektrowni węglowych. Ważnymi argumentami były również zwiększenie dochodów własnych gminy z tytułu opłat dzierżawnych i podatkowych oraz pozytywny wpływ wybudowanej elektrowni na rozwój społeczny i gospodarczy.

W imieniu Gminy Zbąszyń umowę zawarli: Burmistrz Zbąszynia Pan Tomasz Kurasiński oraz Skarbnik Gminy Zbąszyń Pani Joanna Korcz. W imieniu Enea Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Gronówko umowę zawarli Prezes Zarządu Ireneusz Rogowski oraz Członek Zarządu Sławomir Szczot.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”