Loading...

Trwa kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Seniora w Zbąszyniu wraz z zagospodarowaniem II piętra.

2024-04-05T11:58:57+02:005 kwietnia, 2024|Aktualności|

Uwaga uczniowie i uczennice kończący naukę w szkołach podstawowych. Trwa kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Seniora w Zbąszyniu wraz z zagospodarowaniem II piętra przeznaczonego na atrakcyjną Bursę Szkolną, która zostanie uruchomiona z dniem 1 września 2024 roku.

W dniu 5 kwietnia br. Burmistrz Zbąszynia, Tomasz Kurasiński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Zbąszynia, Krzysztof Piskorski odwiedzili modernizowany budynek. Dzięki bursie będą mogły funkcjonować kierunki, które nie zostałyby utworzone z uwagi na zbyt małą liczbę osób, z czego z pewnością skorzysta młodzież z terenu gminy Zbąszyń.

Zgodnie z planem, II piętro budynku zapewni opiekę i wychowanie dla minimum 25 uczniów i uczennic w okresie pobierania nauki w szkołach średnich i zawodowych zlokalizowanych w Zbąszyniu, tj. liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej, w których łącznie naukę pobiera 570 uczniów, często spoza terenu gminy Zbąszyń. Dodatkowo w okresach ferii szkolnych w pomieszczeniach bursy będzie funkcjonować sezonowe szkolne schronisko młodzieżowe, które wesprze intensywnie użytkowane całoroczne schronisko sportowe z 47 miejscami noclegowymi zarządzane przez Centrum Sportu i Turystyki.

W ramach postępowania przetargowego złożono dwie oferty wykonawcze, najkorzystniejszą pod względem finansowym ofertę o wartości 2 390 000 złotych złożyła firma Piotra Poniedziałka z Jaromierza, która zakończy prace w sierpniu br. Zadanie uzyskało wsparcie Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 970 000 złotych.

Podczas rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 prosimy o zgłaszanie wstępnej chęci zakwaterowania w nowopowstającej bursie.

1. Budynek A – Liceum, telefon: 68 38 46 168;
2. Budynek B – Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, telefon: 68 48 46 095;
3. Mail: sekretariat@zs1zbaszyn.pl.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”