Loading...

Uroczyste otwarcie EKOpracowni OZE w Zbąszyńskiej Fiedlerówce

2023-11-28T19:59:20+01:0028 listopada, 2023|Aktualności|

27 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu uroczyście otwarto EKOpracownię OZE. Projekt pn. „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce dotyczącej odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu” jako jeden z 60 na terenie Wielkopolski uzyskał wsparcie w kwocie 75 000,00 zł, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, wdrażanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach przedsięwzięcia:

 • wyremontowano salę;
 • zamontowano dygestorium;
 • wykonano demonstracyjną makietę OZE, ukazującą małą miejscowość, w której cała zużywana energia jest wytwarzana lokalnie, z wykorzystaniem słońca, wiatru i wody.
 • zakupiono meble i materiały dydaktyczne.

Należy podkreślić, że nowopowstała EKOpracownia OZE została objęta Honorowym Patronatem Grupy Kapitałowej ENEA S.A., podczas uroczystości Pani Dyrektor Anna Striżik wraz z Burmistrzem Zbąszynia Panem Tomaszem Kurasińskim wręczyli nagrody 15 laureatom 1 Konkursu o Energetyce Obywatelskiej, które zostały ufundowane przez ENEA S.A.

Oprócz Uczniów i Uczennic w wydarzeniu uczestniczyli:

 • Pani Anna Striżik – Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategią i Rozwojem Grupy Kapitałowej;
 • Pani Karolina Matuszkiewicz – Kierownik Referatu Rozwoju Energetyki Rozproszonej GK Enea S.A.
 • Pan Bogdan Jankowski – – Koordynator ds. OZE Enea Serwis Sp. z o.o., Koordynator Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej;
 • Pani Anita Rucioch – Gołek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu;
 • Tomasz Kurasiński – Burmistrz Zbąszynia;
 • Grzegorz Gaweł – Wykonawca demonstracyjnej makiety OZE;
 • Pani Anna Sołtysik – Śliwa – Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu;
 • Pani Anna Kluj – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrośnicy;
 • Pani Anna Górczewska-Rożek – Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu;
 • Pani Beata Rzepa – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera;
 • Opiekunowie Ekopracowni, Pani Anna Skotarczyk, Pan Łukasz Pawłowski, Pani Małgorzata Siebert;
 • Pracownicy Referatu Przygotowania, Planowania, Realizacji, Utrzymania Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy Zbąszyń.

 

 

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”