Loading...

Uroczyste otwarcie Sali Wiejskiej w Nowej Wsi – 1 września 2023 r.

2023-09-05T15:32:21+02:003 września, 2023|Aktualności|

Po niemal 3 latach, licząc od dnia pierwszej decyzji mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, oficjalnie oddana do użytku została sala wiejska, która pełnić będzie centrum integrujące wszystkich mieszkańców wsi. 28 września 2020 roku, już w czasie pandemii w ramach zebrania decydującego o Funduszu Sołeckim na rok 2021, jednogłośnie skierowano 16 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowej, dla przyszłej sali wiejskiej. Już w niedługim czasie pojawiły się szanse sfinansowania inwestycji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Projekt pn. „Budowa sali wiejskiej w Nowej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu przy Sali” o łącznej wartości 671 tys. zł uzyskał wsparcie w kwocie 371 tys., co umożliwiło jego szybką realizację.

Główne prace budowlane zrealizowała firma Poniedziałek Piotr. Zakład remontowo – budowlany z Kargowej, wyłoniona w drodze postępowania przetargowego.

W uroczystym otwarciu obok mieszkańców wsi, Burmistrza Zbąszynia Pana Tomasza Kurasińskiego, Radnych i Sołtysów Gminy Zbąszyń udział wzięli parlamentarzyści, Pani Poseł Marta Kubiak oraz Pan Poseł Marcin Porzucek.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”