Loading...

Walne Zebranie Sprawozdawcze Gminnych Spółek Wodnych w Zbąszyniu

2024-03-16T11:14:09+01:0016 marca, 2024|Aktualności|

15 marca br., tradycyjnie już w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Gminnych Spółek Wodnych w Zbąszyniu. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności w roku 2023, w szczególności zakres wykonanych robót oraz opinię komisji rewizyjnej. Omówiono finanse, w tym składki i dotacje (Gmina Zbąszyń przeznaczyła 5 tys. zł) i planowany zakres robót w bieżącym roku. Zarząd Spółki, na czele z Prezesem p. Rafałem Genderką, otrzymał absolutorium.

Na obrady zaproszono przedstawicieli Nadleśnictwa Wolsztyn, Starostwa Powiatowego – p. Zofię Laskowską Pacholak oraz Burmistrza Zbąszynia, Pana Tomasza Kurasińskiego, który zabrał głos w części dotyczącej wolnych głosów i wniosków. „Spółki Wodne społecznie realizują zadania, które w mojej ocenie powinny być realizowane przez państwo. Myślę tu o bezpieczeństwie powodziowym, ale jednocześnie zapobieganiu suszy. Wszystko to składa się na tzw. bezpieczeństwo żywieniowe. Trudno prowadzić gospodarkę rolną, kiedy wiosną pola są zalane, a latem zagraża susza. Dużej szansy na środki na uregulowanie systemu śródpolnej retencji upatruję w współtworzonym przez gminę Nadobrzańskim Klastrze Energetycznym oraz środkach z Krajowego Programu Odbudowy, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, w trwającej perspektywie 2021-2027, w opracowaniu których brali również udział przedstawiciele spółki oraz urzędu miasta i gminy. Pomożemy po nie sięgnąć, bo to w naszym wspólnym interesie” – mówił Burmistrz.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”