Loading...

Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Nowej Wsi Zbąskiej

2024-03-04T11:43:39+01:003 marca, 2024|Aktualności|

W sobotę, 2 marca 2024 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Zbąskiej. Podczas zebrania przedstawiono działania realizowane przez jednostkę w roku 2023, omówiono sprawy finansowe związane z jej funkcjonowaniem. Sprawozdanie roczne zostało zaakceptowane, Zarząd otrzymał absolutorium. Spotkanie stało się także okazją do omówienia planów na rok 2024, w tym spraw związanych z modernizacją remizy strażackiej i doposażenia jednostki, zarówno w kontekście działań ratowniczo – gaśniczych, jak i wsparcia organizacyjnego przedsięwzięć realizowanych na terenie sołectwa przez Gminę Zbąszyń oraz Radę Sołecką.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”