Loading...

Wizyta na terenie Zgorzeleckiego Klastra Energii

2024-03-15T09:44:25+01:0015 marca, 2024|Aktualności|

14 marca br. z inicjatywy Koordynatora Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej Enea Serwis. Sp. z o.o. przedstawiciele Gminy Zbąszyń oraz Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Zbąszyniu uczestniczyli w spotkaniu roboczym na terenie Zgorzeleckiego Klastra Energii, krajowego lidera we wdrażaniu inicjatywy dedykowanych Społecznościom Energetycznym.

Oba Klastry działają zgodnie ze specyfiką gmin członkowskich, wiodącym nurtem OZE Zgorzeleckiego Klastra Energii są instalacje fotowoltaiczne, rozbudowywane obok wygaszanych kopalni węgla brunatnego. Nadobrzański Klaster Energii Odnawialnej zwraca szczególną uwagę na potencjał energetyczny rzeki Obry, w tym szczególnie dla istniejącej Małej Elektrowni Wodnej w Bledzewie oraz planowanych instalacji zlokalizowanych obok odbudowywanych Jazów w Chycinie, Gorzycy, Policku, Rybojadach i Przyprostyni. Kluczowa dla koncepcji NKEO jest odbudowa systemu retencyjnego i przeciwpowodziowego na terenach leśnych i polnych 5 gmin obszaru klastra, o czym rozmawiano również podczas spotkania.

W spotkaniu udział wzięli:
1. Gospodarz Wizyty, Pani Agnieszka Spirydowicz – Prezes Zarządu Zgorzeleckiego Klastra Energii.
2. Pani Karolina Matuszkiewicz – ENEA S.A.
3. Pan Bogdan Jankowski – ENEA Serwis Sp. z o.o.
4. Pan Rafał Genderka – Prezes Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Zbąszyniu.
5. Pan Stefan Napierała – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej w Zbąszyniu.
6. Pan Marek Orzechowski – Zastępca Burmistrza Zbąszynia.
7. Pan Kamil Sieratowski – Kierownik Referatu Urzędu Miasta i Gminy Zbąszyń.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”