Loading...

Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce dotyczące odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu

2023-10-09T12:48:41+02:009 października, 2023|Aktualności|

Gmina Zbąszyń otrzymała dofinansowanie, na realizację zadania pn.: „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce dotyczące odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu”. „EKOPRACOWNIA” zostanie dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 75.000,00 zł. Zadanie będzie polegało na utworzeniu i wyposażeniu sali edukacyjnej dotyczącej odnawialnych źródeł energii wraz z zrealizowaniem programu edukacyjnego. Powstaną stanowiska badawczo-użytkowe oraz stanowisko dydaktyczno-demonstracyjne. Z ekopracowni skorzystają uczniowie z terenu Gminy Zbąszyń. Zajęcia praktyczne będą prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu prowadzi szereg działań edukacyjnych, także takich skierowanych na środowisko lokalne, których celem jest szeroko rozumiana ochrona przyrody. Misją projektu jest przekazanie uczniom i uczennicom wiedzy o racjonalnym wykorzystaniu energii oraz o nowych technologiach wytwarzania i magazynowania energii. Prace zostaną wykonane do dnia 17 listopada 2023 r. Wartość całego zadania wyniesie 83.500,00 zł.

 

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”