Loading...

Zakończenie remontu drogi w Perzynach

2024-03-05T12:54:28+01:0022 grudnia, 2023|Aktualności|

Informujemy, że dobiegły końca prace remontowe na drodze gminnej w miejscowości Perzyny, w ramach zadania pn. Remont drogi gminnej Nr 387016P w miejscowości Perzyny. Planowana do remontu droga przebiega na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2727P do skrzyżowania (rondo) z drogą powiatową Nr 2757P w kierunku Chobienic.

Roboty zrealizowała firma CAŁUS sp. z o.o. sp.k.z, mającą siedzibę w Nowej Borui, w gminie Nowy Tomyśl.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego naboru wniosków o dofinansowanie zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zrealizowanie zadania przyczyniło się do poprawy spójności sieci dróg funkcjonujących na terenie gminy Zbąszyń, w szczególności dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, ograniczenia peryferyjności wsi Perzyny oraz zwiększenia dostępności ważnych dla lokalnej gospodarki podmiotów gospodarczych oraz infrastruktury społecznej związanej z edukacją najmłodszych mieszkańców, a także sportem i rekreacją.


Nazwa programu: Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej Nr 387016P w miejscowości Perzyny

Wartość dofinansowania: 814 744,60 zł

Całkowita wartość zadania: 1 648 978,52 zł

Krótki opis zadania: W ramach zadania wykonano remont nawierzchni, która zyskała znacznie grubszą podbudowę czy lepszej jakości, a także grubszy dywanik asfaltowy. Ponadto wykonano  remont istniejącego odwodnienia, roboty w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego  oraz prace remontowe w obszarze istniejącego przepustu drogowego.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”