Loading...

Zaproszenie do komisji konkursowej w ramach konkursów ofert

2024-01-11T14:32:21+01:0011 stycznia, 2024|Aktualności|

Burmistrz Zbąszynia zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członka komisji konkursowej, powoływanej do oceny ofert złożonych w ramach konkursów ofert ogłoszonych w trybie powołanej ustawy na realizację zadań publicznych w roku 2024.

Pobierz: Zaproszenie

Pobierz: Formularz Zgłoszenia

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”