Loading...

Zawarto umowę wykonawczą dla budowy stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi Zbąskiej.

2023-12-29T10:31:10+01:0029 grudnia, 2023|Aktualności|

Mijający rok 2023 z pewnością przejdzie do historii pod względem ilości i wartości zrealizowanych oraz realizowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Zbąszyń. 28 grudnia br. została zawarta kolejna umowa wykonawcza, tym razem związana z realizacją zadania pn. ” Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi Zbąskiej w celu zapewnienia dostaw wody mieszkańcom wsi Nowa Wieś, Nowa Wieś Zbąska i Nądnia’.

Nowoczesna instalacja zastąpi stare i silnie zużyte studnie, eksploatowane od roku 1983 r., co w stopniu istotnym podniesie jakość dostarczanej wody pitnej i użytkowej. Prace będą realizowane w okresie 13 miesięcy, ich wykonania podjęła się firma  Rosmosis-Wawrzyniak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Perzycach, która w ramach postepowania przetargowego zaproponowała najkorzystniejszą spośród 6 oferentów cenę, wynoszącą 4 076 286,86 zł.  Istotnym aspektem tej inwestycji jest wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych, które wynosi 2,6 mln złotych. Ta inwestycja nie tylko poprawi jakość życia lokalnej społeczności, ale także stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i modernizacji infrastruktury gminy.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”