Loading...

Zbąszyński Dzień Seniora

2023-11-16T09:46:16+01:0015 listopada, 2023|Aktualności|

W dniu 14 listopada 2023 roku odbył się pierwszy Zbąszyński Dzień Seniora. Spotkanie, zainicjowane przez Gminę Zbąszyń i Dzienny Dom Senior Wigor, odbyło się w Zbąszyńskim Centrum Kultury. Przybyłych gości przywitał Burmistrz Tomasza Kurasiński oraz Kierownik Dziennego Domu Senior – Wigor Marta Maciejewska.

Dzień Seniora ma na celu zwrócenie uwagi na zdrowie osób starszych, podniesienie jakości życia oraz problemy ich dotyczące. W ramach wydarzenia organizatorzy przygotowali wiele interesujących wykładów, indywidualnych spotkań ze specjalistami, a nawet badań dla seniorów. Spotkanie skupiało się głównie na tematyce zdrowia, aktywności Seniorów i bezpieczeństwa. Wykłady dotyczyły w szczególności leczenia osób starszych i ziołolecznictwa, probiotyków w płynie, skóry, bezpieczeństwa seniorów w gminie, wpływu czystości domu i środowiska na zdrowie oraz gimnastyki. Dodatkowozaproszeni goście mogli wykonać badanie słuchu, dowiedzieć się, jak prawidłowo wykonać samobadanie piersi oraz w jaki sposób usunąć kleszcza. Ponadto można było przeprowadzić konsultacje dietetyczne oraz wziąć udział w zajęciach manualnych pod nazwą „Świąteczne dekoracje”. Seniorzy podczas spotkań indywidualnych mieli również możliwość rozmowy z pracownikami ośrodków pomocy społecznej m.in.:specjalistami w zakresie świadczeń; przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu;Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu; ratownikiem medycznym, czy fizjoterapeutą.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w organizację spotkania, a Seniorom składają serdeczne życzenia, przede wszystkim zdrowia i pogody ducha na kolejne lata.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”