Loading...
ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE WYBORCÓW2023-08-24T11:32:11+02:00

ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE WYBORCÓW W TRYBIE ART. 182 § 8C USTAWY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY (Dz. U. z 2022 poz. 1277 t.j. ze zmianami)

Zgodnie z § 8 uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. “Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego”.

Spośród zgłoszeń indywidualnych, Komisarz Wyborczy w Poznaniu może dokonać uzupełnienia składów OKW na zasadach określonych w Kodeksie wyborczym.

Formularz indywidualnego zgłoszenia kandydata do OKW stanowi załącznik nr 1 do komunikatu.

Załączniki

 

Zgłoszenia kandydatów na członków OKW można składać w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu, ul. por. Żwirki 1:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu,
  • pocztą na adres Urząd Miejskiego w Zbąszyniu, ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń z dopiskiem “zgłoszenie okw”.

Podpisane zgłoszenia należy złożyć w wersji papierowej.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”