Loading...

Zgromadzenie Partnerów Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej 

2024-02-08T10:52:21+01:008 lutego, 2024|Aktualności|

Na zaproszenie Koordynatora Klastra, w siedzibie Enea Serwis Sp. z o.o. zrealizowane zostało kolejne Zgromadzenie Partnerów Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej. Podczas spotkania omówiono koncepcję aplikowania o środki pomocowe na zadania planowane do realizacji przez społeczności energetyczne w ramach Klastra –  inwestycja B2.2.2 wsparcie inwestycyjne. 

W kolejnych punktach zademonstrowano i omówiono prezentacje przygotowane przez ENEA Innowacje Sp. z o.o., w następujących obszarach tematycznych: 

a.       Na czym jest magazyn energii elektrycznej, rodzaje, sposoby wykorzystania (przeznaczenie, funkcja); 

b.       Zastosowanie magazynów energii przez Prosumentów; 

c.       Zastosowanie magazynów energii na potrzeby Klastra; 

d.       Informacje nt. Pilotażu Systemu Chronos, cel, zaangażowane strony, czas trwania, etc.; 

e.       Informacje nt. spółki Enercode, zakres działalności, oferowane przez ten podmiot rozwiązania dla Klastrów Energii.  

Na zakończenie posiedzenia zostało zawarte porozumienie dotyczące uruchomienia pilotażowego projektu Chronos, w którym uczestniczyć będą: Enea innowacje Sp. z o.o., Enea Serwis Sp. z o.o. Gmina Bledzew, Gmina Międzyrzecz, Gmina Pszczew, Gmina Trzciel i Gmina Zbąszyń. W ramach wdrożenia ww. pilotażu, który będzie trwał do maja br. zainstalowanych zostanie 9 zestawów CHRONOS Box i 3 zestawy CHRONOS Cube. Szczegółowo jako lokalizacje wskazano  instalacje istniejące w  obszarze działania Nadobrzańskiego Klastra Energii Odnawialnej i podłączone do gałęzi sieci elektroenergetycznej, na których w przeszłości wstępowały problemy z pracą instalacji lub istnieje prawdopodobieństwo ich wystąpienia z uwagi na przyrost nowych mocy w odnawialnych źródłach.  

Z efektów wdrożenia będą mogły korzystać zarówno samorządy, przedsiębiorcy oraz wszyscy mieszkańcy Klastra. Testowane urządzenia umożliwiają zapobieganie awaryjnemu wyłączeniu instalacji fotowoltaicznej (PV), i jeśli to konieczne dobór odpowiednich urządzeń magazynowych. Warto również podkreślić, w kontekście nadchodzących coraz krótszych okresów rozliczeniowych za energię elektryczną (m.in. system godzinowy i krótsze) oraz okresowych cen ujemnych w niedalekiej przyszłości, Chronos zapewni zarządzanie produkcją i zużyciem energii elektrycznej, w sposób najbardziej opłacalny dla danego punktu poboru energii elektrycznej, czy to obiektu użyteczności publicznej, przedsiębiorstwa i mieszkania.  

Kolejne spotkanie zaplanowano na marzec br. 

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”