Loading...

Zarządzenie Nr PPRUI.0050.171.2023 Burmistrza Zbąszynia z dnia 19 lipca 2023 r.

2023-07-20T14:29:32+02:0020 lipca, 2023|Aktualności|

Zarządzenie Nr PPRUI.0050.171.2023 Burmistrza Zbąszynia z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Zbąszyń – zmiana części przebiegu drogi wojewódzkiej nr 302 na terenie miasta Zbąszynia

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”