Loading...

II konkurs ofert

2024-02-05T16:18:42+01:005 lutego, 2024|Aktualności|

Otwarty konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2024

Oświadczenie o numerze rachunku

Oświadczenie o zgodności

Załacznik nr 2 do Zarządzenia – Druk oferty

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”